Huisartsenpraktijk Smits - Zevenaar

Huisartsenpraktijk Smits - Zevenaar
Oude Doesburgseweg 57
6901 HH  ZEVENAAR
Tel. 0316-527900

Wilsverklaring

In een wilsverklaring geeft u aan welke behandelingen u in een bepaalde situatie nog wel of juist niet meer wil. Het gaat hierin het algemeen om wensen m.b.t. medische beslissingen, meestal ten aanzien van het levenseinde. Er zijn verschillende soorten wilsverklaringen, bijvoorbeeld:

Zie onderstaand voorbeeld. Kies uw eigen woorden en schrijf het liefst met de hand, of spreek deze in op een recorder. Het is aan te raden een en ander eerst te bespreken met uw naasten en uw zorgverleners. De huisarts wil graag een kopie van uw verklaring voor uw dossier. Actualiseer uw verklaring jaarlijks.

Wilsverklaring
 

Plaats en datum, ……

 
 
Hierbij verklaar ik aan mijn kinderen, naasten en behandelend artsen het volgende:

  • Ik wens zo langdurig mogelijk in leven te worden gehouden: ja/nee
  • Ik wil wel/niet dat in acute situaties 112 wordt gebeld. Eerst zal de huisarts of zijn/haar vervanger (huisartsenpost) mijn toestand moeten kunnen beoordelen.
  • Ik wil niet worden gereanimeerd, dus altijd eerst de huisartsenpost bellen .
  • Ik wil geen onnodig levensverlengende handelingen als die ten koste gaan van mijn kwaliteit van leven.
  • Ik wil niet worden beademd.
  • Ik weiger op kunstmatige wijze te worden gevoed middels een maagsonde of katheter via de buik.
  • Ik mag altijd aan geven dat ik tijdelijk (permanent kan uitsluitend door een besluit van een arts) in slaap wil worden gehouden ingeval van uitputting om op krachten te komen.
  • Ik mag altijd mijn wens voor een actieve levensbeëindiging (euthanasie) ter sprake brengen (de minimale tijdsduur om de - wettelijke procedure zorgvuldig te volgen is ongeveer een week).

Als mijn belangenvertegenwoordiger/wettelijk vertegenwoordiger benoem ik: geef hier de naam, adres, telefoon en geboortedatum van de betreffende persoon.

Ondertekening,

Naam:

Huisartsenpraktijk Smits
Oude Doesburgseweg 57
6901 HH ZEVENAAR
0316-527900