Huisartsenpraktijk Smits - Zevenaar

Huisartsenpraktijk Smits - Zevenaar
Oude Doesburgseweg 57
6901 HH  ZEVENAAR
Tel. 0316-527900

Praktijkinformatie

Spoedgevallen

Tijdens kantoortijden belt u op het praktijknummer 0316 Ė 527900 en drukt in het keuzemenu op 1.

> Meer >

We mogen niets over U verklaren!

Onze artsenvereniging, de KNMG, stelt zich op het standpunt dat een goede verhouding tussen een arts en een patiŽnt nooit onder druk mag komen te staan door de invloed van andere partijen. Om die reden adviseert de KNMG alle artsen om geen verklaringen af te geven over de eigen patiŽnten. Zo kunnen artsen onafhankelijk blijven.

> Meer >

Afspraken maken

Het spreekuur is altijd op afspraak.
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen tussen 8.00 uur en 10.30 uur.

> Meer >

Herhalingsrecepten

Voor herhalingsrecepten kunt u de apotheek bellen. Dat is het makkelijkste. U kunt ook onze receptenlijn inspreken of gebruik maken van het patiŽntenportaal.

> Meer >

Inschrijven nieuwe patiŽnten

Definitieve inschrijving vindt plaats na kennismakingsgesprek met de huisarts.

> Meer >

Landelijk SchakelPunt ( LSP)

Als u wilt dat een huisarts op de dokterspost uw gegevens kan inzien, kunt u zich hiervoor aanmelden.

> Meer >

Praktijktijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 uur tot 17.00.

> Meer >
©Huisartspraktijksmits

Waar u ons vindt

Hoe bij onze praktijk komt.

> Meer >

Uitslagen

Voor uitslagen kunt u 0316-527900 bellen tussen 8.00 uur en 10.30 uur.

> Meer >

Uw medisch dossier

Wij bewaken uw medische dossier en werken die bij met de gegevens die wij krijgen van specialisten en andere gezondheidswerkers. U hebt altijd recht op een kopie van delen van het dossier.

> Meer >

Visites

U kunt een afspraak maken voor een huisbezoek als u om medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen.

> Meer >

Waarneming

Tijdens onze vakanties nemen dr. Boerboom en dr. Zegger waar.

> Meer >

Wegblijftarief

Het gebeurt steeds vaker dat patiŽnten niet verschijnen op hun afspraak. Om deze reden brengen we een wegblijftarief in rekening wanneer een afspraak niet tot 3 uur van tevoren is afgezegd.

> Meer >

Wilsverklaring

In een wilsverklaring geeft u aan welke behandelingen u in een bepaalde situatie nog wel of juist niet meer wil. Het gaat hierin het algemeen om wensen m.b.t. medische beslissingen, meestal ten aanzien van het levenseinde. Er zijn verschillende soorten wilsverklaringen, bijvoorbeeld:

> Meer >

Het privacyreglement van onze praktijk

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

> Meer >

Schengenverklaring

In veel landen is het bezit en het gebruik van van medicijnen die onder de opiumwetvallen verboden. Op overtreding van die wet staan zware straffen.

> Meer >

Klachtenreglement

Een klacht over Huisartspraktijk Smit? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

> Meer >