Huisartspraktijk Smits
Oude Doesburgseweg 57
6901 HH  ZEVENAAR
Tel: 0316-527900

Wij zijn met vakantie:

  • 2 t/m 6 oktober

0peningstijden praktijk

Het spreekuur is ’s morgens van 08.10 uur tot 13.00 uur. In uitzonderingsgevallen kunnen mensen ook aan het eind van de middag komen.

Tussen 10.30 uur en 11.00 uur overleggen de arts en de assistente. Vragen van patiënten worden dan beantwoord, de recepten worden bekeken en ondertekend en de dagplanning wordt gemaakt.

Om die reden vragen we iedereen om vóór 10.30 uur te bellen.

Natuurlijk verwachten we niet dat iedereen onze praktijkindeling uit zijn hoofd kent.
We zijn  buiten onze pauzes dan ook de hele dag gewoon bereikbaar en helpen iedereen, ook na half 11.  Alleen vragen we dan of u de volgende keer vóór half 11 zou willen bellen.
Tussen 13.00 uur en 14.00 uur hebben we lunchpauze. We zijn dan alleen bereikbaar voor spoedgevallen.
De middag is bestemd voor huisbezoeken en administratie.

url Terug
Huisartspraktijk Smits
Oude Doesburgseweg 57
6901 HH  ZEVENAAR
Tel: 0316-527900