Huisartsenpraktijk Smits - Zevenaar

Huisartsenpraktijk Smits - Zevenaar
Oude Doesburgseweg 57
6901 HH  ZEVENAAR
Tel. 0316-527900

Uw medisch dossier

Wij bewaken uw medische dossier en werken die bij met de gegevens die wij krijgen van specialisten en andere gezondheidswerkers. U hebt altijd recht op een kopie van delen van het dossier.

 1. Inzage in uw dossier
  U heeft als patiŽnt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiŽnt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier.
   
  Na overlijden
  Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.
   
  Afspraak maken voor inzage in dossier
  Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.
   
 2. Kopie medisch dossier
  Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.
   
  Legitimatie
  Als u de kopieŽn ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
  Voor meer informatie over ĎInzage in uw dossierí kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl.
   
 3. Overdracht van uw dossier
  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patientendossier.
  Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patientendossier bij verandering huisarts).
  Uw oude huisarts zal in de meeste gevallen uw dossier digitaal doorsturen. In enkele gevallen is dit niet mogelijk en worden u medische gegevens door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.
  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.
   
 4. Toekomst
  Vanaf 1 juli 2020 zult u toegang krijgen tot uw dossier via ons patiŽnten-portaal. Dit zal landelijk geregeld gaan worden. Verder informatie zal tegen die tijd volgen.