Huisartsenpraktijk Smits - Zevenaar

Huisartsenpraktijk Smits - Zevenaar
Oude Doesburgseweg 57
6901 HH  ZEVENAAR
Tel. 0316-527900

Het privacyreglement van onze praktijk

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Op grond van deze nieuwe wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Om u te informeren over uw rechten en onze plichten die op grond van de AVG en de WGBO gelden, is het Privacyreglement Huisartspraktijk Smits opgesteld.

Mocht u inzage, een afschrift, correctie of vernietiging van uw medische gegevens willen, dat kunt u dit middels een aanvraagformulier doen. Het formulier dat u hier onder kunt downloaden kunt u voordat u het print ook alvast op uw computer invullen en opslaan.
U moet het formulier persoonlijk aan de balie afgeven en uw legitimatie tonen, zodat wij zeker weten dat u het zelf bent, die de aanvraag doet.