Huisartspraktijk Smits
Oude Doesburgseweg 57
6901 HH  ZEVENAAR
Tel: 0316-527900

Wij zijn met vakantie:

  • 2 t/m 6 oktober

Hulp bij problemen

Belangrijke en handige adressen bij uiteenlopende problemen, zoveel mogelijk alfabetisch gerangschikt en gerubriceerd.

Kinderen en jongeren

Blind of slechtziend

Criminaliteit

Hulp voor mensen die in aanraking dreigen te komen of al zijn gekomen met justitie

Huiselijk geweld: hulp door politie of andere organisaties. Ook zonder officiŽle aanklacht, kan de politie u helpen:

FinanciŽle problemen:

Huishoudelijke hulp:

Huisvesting:

Kanker:

Mantelzorg:

Ouderen:

Psychosociale problemen:

Palliatieve zorg:

Stervensbegeleiding en begeleiding in de laatste levensfase:

Verlies en rouw:

url Terug
Huisartspraktijk Smits
Oude Doesburgseweg 57
6901 HH  ZEVENAAR
Tel: 0316-527900