Huisartsenpraktijk Smits - Zevenaar

Huisartsenpraktijk Smits - Zevenaar
Oude Doesburgseweg 57
6901 HH  ZEVENAAR
Tel. 0316-527900

Hulp bij problemen

Belangrijke en handige adressen bij uiteenlopende problemen, zoveel mogelijk alfabetisch gerangschikt en gerubriceerd.

Blind of slechtziend:

Criminaliteit:

Hulp voor mensen die in aanraking dreigen te komen of al zijn gekomen met justitie

Financiële problemen:

Huiselijk geweld:

Huishoudelijke hulp:

Huisvesting:

Kanker:

Kinderen en jongeren:

Mantelzorg:

MEE

MEE ondersteunt mensen met een beperking: verstandelijk, lichamelijk, zintuigelijk of agv,
chronische ziekte, NAH, autisme.
Terreinen waarop zij kunnen ondersteunen:

Ouderen:

Psychosociale problemen:

Palliatieve zorg:

Regelhulp:

Wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft:
www.regelhulp.nl
Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

Stervensbegeleiding en begeleiding in laatste levensfase:

Verlies en rouw:

WMO-loket

In principe voor alle vragen op het gebied van Maatschappelijke ondersteuning.
Bereikbaarheid Bathuis (gemeentehuis):
Kerkstraat 27, Zevenaar