Huisartsenpraktijk Smits - Zevenaar

Huisartsenpraktijk Smits - Zevenaar
Oude Doesburgseweg 57
6901 HH  ZEVENAAR
Tel. 0316-527900

Hulp bij problemen

Belangrijke en handige adressen bij uiteenlopende problemen, zoveel mogelijk alfabetisch gerangschikt en gerubriceerd.

Blind of slechtziend

Criminaliteit

Hulp voor mensen die in aanraking dreigen te komen of al zijn gekomen met justitie

Financiële problemen

Huiselijk geweld

Huishoudelijke hulp

Huisvesting

Kanker

Kinderen en jongeren

Mantelzorg

Ouderen

Problemen met huisvesting of financiële problemen

Palliatieve zorg

Regelhulp

Wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft:

Stervensbegeleiding en begeleiding in laatste levensfase

Verlies en rouw

WMO-loket

In principe voor alle vragen op het gebied van Maatschappelijke ondersteuning:

Bereikbaarheid Bathuis (gemeentehuis)
Kerkstraat 27, Zevenaar