Huisartsenpraktijk Smits - Zevenaar

Huisartsenpraktijk Smits - Zevenaar
Oude Doesburgseweg 57
6901 HH  ZEVENAAR
Tel. 0316-527900

Ontevreden?

We maken fouten. We hopen van niet, maar soms gebeurt het toch. Het is het moeilijkste dat er is in ons vak.

We moeten natuurlijk allereerst onze excuses aanbieden en proberen om de fouten, waar mogelijk, te herstellen of te verzachten.
Daarnaast moeten we kijken, hoe we de fouten in de toekomst kunnen voorkomen. Daar hebben we u voor nodig.

Het kan zijn dat u ons niet meer kunt vertrouwen en dat u kiest voor een andere huisartspraktijk. Toch zou het ook dan fijn zijn, wanneer we nog samen om de tafel zouden kunnen zitten om precies uit te zoeken, waar het verkeerd gegaan is.

Het kan ook zijn dat dingen anders gegaan zijn dan we hadden gehoopt, maar dat de eerste beslissing toch goed is geweest. Een groot deel van onze werkwijze bestaat namelijk uit het inschatten van kansen. Ook dan is het onze taak om dit goed uit te kunnen leggen en in alle openheid met u na te gaan of we misschien toch iets over het hoofd hebben gezien.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiŽnten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.