Huisartspraktijk Smits
Oude Doesburgseweg 57
6901 HH  ZEVENAAR
Tel: 0316-527900

Wij zijn met vakantie:

  • 2 t/m 6 oktober
Nieuwsarchief ē woensdag 14 maart 2012
Huisartspraktijk Smits - Zevenaar Zo gaat dat met een promotie: Marieke Perry wordt stevig aan de tand gevoeld door een team van deskundigen.
Huisartspraktijk Smits - Zevenaar Zo gaat dat met een promotie: Marieke Perry wordt stevig aan de tand gevoeld door een team van deskundigen. ó

Marieke Perry behalve dokter nu ook doctor!

Op 22 september is Marieke Perry gepromoveerd aan de universiteit van Nijmegen op haar proefschrift: Development and Evaluation of a Dementia Training Programma for Primary Care.

Huisartspraktijk Smits - Zevenaar Ondanks de feestelijke gebeurtenis is een promotie ook een serieuze zaak. Marieke Perry tussen haar paranymphen.
Huisartspraktijk Smits - Zevenaar Ondanks de feestelijke gebeurtenis is een promotie ook een serieuze zaak. Marieke Perry tussen haar paranymphen. ó

In het proefschrift toont ze aan dat huisartsen prima de diagnose dementie op een betrouwbare manier kunnen stellen. Door een speciale training kunnen ze de diagnose in een vroeger stadium stellen, waardoor er veel eerder zorg geboden kan worden om iemand met dementie zo lang mogelijk goed te laten functioneren.

Levendige discussie

Marieke verdedigde haar proefschrift met enthousiasme, vuur en plezier, wardoor er een levendige discussie volgde met deskundigen uit het hele land. Daarna werd ze symbolisch opgenomen in de stoet van geleerden en mocht ze zich doctor noemen.

Hieronder het bijgaande persbericht:

 

Huisartsentraining zorgt voor betere herkenning dementie

Bij ruim 50% van alle thuiswonende dementiepatiŽnten is de diagnose niet officieel vastgesteld. Deze patiŽnten en hun mantelzorgers krijgen hierdoor niet de meest passende zorg en ondersteuning. Huisartsen zouden een grote rol kunnen spelen bij het opsporen van dementie.

Meestal wordt echter pas actie ondernomen als de dementie in een gevorderd stadium is. Om dementiediagnostiek en -begeleiding te verbeteren werd een Dementie Trainings Programma (DTP) ontwikkeld voor huisartsen en praktijkverpleegkundigen gericht op samenwerking en gestructureerde diagnostiek.

105 Koppels van huisartsen en verpleegkundigen namen deel aan het onderzoek naar de effecten van het DTP. Een vergelijking tussen een getrainde en een ongetrainde groep liet zien dat getrainde koppels beduidend vaker dementie diagnosticeerden (in 49% van de aangemelde patiŽnten) dan de ongetrainde koppels (in 15% van de patiŽnten).
Ook was de kwaliteit van de diagnostiek beter. Getrainde koppels waren positiever over het nut van het herkennen van dementie en wat zij de patiŽnt en hun mantelzorgers konden bieden.

De samenwerking beschouwden zowel de hulpverleners als de patiŽnten als een verrijking en als een verbetering van de kwaliteit van de zorg.

url Terug
Huisartspraktijk Smits
Oude Doesburgseweg 57
6901 HH  ZEVENAAR
Tel: 0316-527900