Huisartsenpraktijk Smits - Zevenaar

Huisartsenpraktijk Smits - Zevenaar
Oude Doesburgseweg 57
6901 HH  ZEVENAAR
Tel. 0316-527900

Laatste update: 25 juli 2023

De praktijk is aangesloten bij de Klachtencommissie-Zuid.

Klachtenreglement

Een klacht over Huisartspraktijk Smit? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt.
Vanzelfsprekend doen medewerkers van Huisartspraktijk Smits er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de gang van zaken en geen goed gevoel heeft na contact met Huisartspraktijk Smits. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u vindt dat we anders hadden moeten werken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dir met u kunnen bespreken en ervan kunnen leren.

Dit kunt u doen door het klachtenformulier in te vullen.

>> NAAR HET KLACHTENFORMULIER >>

De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna gaan we telefonisch of in een gesprek een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

Bent u daarna nog ontevreden? Is dit lastig voor u? Of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van de SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 – 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijke secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Incidenten en bijna-incidenten.

Een (bijna)incident wordt gemeld bij de praktijkhoudster. Bij een (bijna)incident dat de praktijkhoudster zelf betreft, zal de praktijkhoudster overleggen met een andere werker in de praktijk.
Bij de melding zal het incident geanalyseerd worden. Gaat het om een incident of ligt er een structureel probleem onder? Het resultaat zal op het volgende praktijkoverleg besproken worden met iedereen.